Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

buntownik-z-wyboru

Obiecaj mi, że kiedyś będziemy na tyle pijani, że powiemy sobie ile dla siebie znaczymy.

buntownik-z-wyboru
5740 b083 430
komentarz do piosenki "What a Wonderful World" Louisa Armstronga
buntownik-z-wyboru
8731 e39c 430
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadygoty dygoty
buntownik-z-wyboru
Ludzi zrażam do siebie bo milczę.
Reposted fromtereseek tereseek viadygoty dygoty
buntownik-z-wyboru
7863 17dd 430
#akademiasztuki
buntownik-z-wyboru
buntownik-z-wyboru
Słowami Szymborskiej: Będziemy mijać się bez gestu i bez słowa, niepamiętając, że przez krótki czas kochaliśmy się na zawsze...
— tęsknię
Reposted fromgerundium gerundium viaromantycznosc romantycznosc

July 04 2015

buntownik-z-wyboru
buntownik-z-wyboru
Chodź pocałuję cię tam, gdzie się kończysz i zaczynasz (...) w duszę, chodź, pocałuję cię w serce. Na dzień dobry. Na dobranoc. Na zawsze. Na nigdy. Na teraz. W samo serce.
— żulczyk
9090 b319 430
Reposted fromthetemple thetemple viamsunderground msunderground

June 29 2015

buntownik-z-wyboru
5342 a0aa 430
Tove Jansson's illustration
Reposted frommarfi marfi viadol-blathanna dol-blathanna
buntownik-z-wyboru
1892 c0ea 430
Reposted frombackground background viaslowianecznik slowianecznik
buntownik-z-wyboru
5428 5577 430
Reposted frompesy pesy vialifeless lifeless
buntownik-z-wyboru
5535 4eb3 430
Reposted fromunr-eal unr-eal vialifeless lifeless
7432 451b 430
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaoutline outline
buntownik-z-wyboru
5520 ccef 430

June 28 2015

buntownik-z-wyboru
5207 68ae 430
buntownik-z-wyboru
indie couple | tumblr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl