Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

buntownik-z-wyboru
buntownik-z-wyboru
5883 e507 430
buntownik-z-wyboru
9430 2601 430
Reposted fromnajmilej najmilej viaune-raconteuse une-raconteuse
buntownik-z-wyboru
7223 2ca6 430
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaemeraldgirl emeraldgirl
buntownik-z-wyboru
Jeśli nie czujesz, że sam z siebie chcesz być lepszy dla człowieka, którego kochasz, odejdź. Widocznie nie kochasz go wystarczająco mocno.
www.malvina-pe.pl
buntownik-z-wyboru
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viaromantycznosc romantycznosc
3433 87e6 430

chandelyer:

Fadwa Baalbaki spring 2015 couture

(via misterpoof)
Reposted fromshujinko shujinko viaune-raconteuse une-raconteuse
buntownik-z-wyboru
1250 6c66 430
Reposted fromcloouds cloouds viaune-raconteuse une-raconteuse
buntownik-z-wyboru
3871 fc6d 430
Reposted fromrol rol viaune-raconteuse une-raconteuse
buntownik-z-wyboru
0635 0090 430
Reposted fromeryawen eryawen viaune-raconteuse une-raconteuse
buntownik-z-wyboru
8111 0551 430
Reposted fromipo ipo viaune-raconteuse une-raconteuse
buntownik-z-wyboru
2599 9f05 430
Reposted fromscorpix scorpix viaune-raconteuse une-raconteuse
buntownik-z-wyboru
3918 07fb 430
buntownik-z-wyboru
5460 5c1f 430
Reposted frommentha mentha viaune-raconteuse une-raconteuse
buntownik-z-wyboru
1280 4d99 430
5648 be74 430

hodge-podgery:

cuntravoid:

malformalady:

An old tree stump with grass growing over it, Faroe Islands

are you stupid thats a unicorn

oh what I have to draw this

I love this unicorn

Reposted fromMissMima MissMima viaune-raconteuse une-raconteuse
buntownik-z-wyboru
6078 81a2 430
2063 031a 430

 

Reposted fromMLKtoSCL MLKtoSCL viaune-raconteuse une-raconteuse
buntownik-z-wyboru
|Women in Science
Reposted fromseverine severine viaune-raconteuse une-raconteuse
buntownik-z-wyboru
The Black Sea at Night - Ivan Aivazovsky, 1879
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl